Taneční obor

Výuka tanečního oboru zahrnuje předměty: od taneční pohybové průpravy přes klasický a lidový tanec až po tanec současný. Ve škole se vyučují současné populární druhy tanečního pohybu, breakdance, hip-hop apod. Při škole působí taneční studio, jehož soubory se pravidelně umisťují na předních místech v mnoha soutěžích a přehlídkách moderního tance včetně mezinárodních.

Vyučující:

Roxoliana Sadirová