ArtBotič 2024 výsledky

Žáci literárně-dramatického oddělení ze třídy paní učitelky Nikoly Bartošové se zúčastnili literární soutěže ArtBotič 2024, kterou pořádá Městská část Praha 2 na téma: „ S otevřenou myslí, pozoruji proměny světa.“

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo dne 27.5.2024 v refektáři Emauzského kláštera, a naši žáci dopadli takto:

Kateřina Navarová, 1.kategorie, próza, 1.místo

Zora Fílová, 1.kategorie, próza, 2.místo

Viktorie Karasová, 1.kategorie, próza, 3.místo

Mikuláš Červinka a Klára Kocourková, 1.kategorie, poezie, 2.místo

Klára Sloupová, Emma Rychetská, Sofie Morongová, 1.kategorie, poezie, 3.místo

Justina Čejková, 2.kategorie, poezie 2.místo

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy žákům i paní učitelce!

PHDr. Roman Novotný, ředitel ZUŠ

Soutěžní texty jsou k nahlédnutí níže: