Koncert Malíčků

Konec května žil koncertní sál hudbou těch nejmenších muzikantů, herců a hereček. Ve dnech 21. a 28. května jsme uspořádali hned dva koncerty Malíčků. I ti nejmenší tak mohli na koncertním pódiu předvést, co se za rok naučili.

V úvodu nás přivítaly děti přípravné hudební výchovy se svým hudebním vystoupením a poté jsme si poslechli písně pro klavír, akordeon, zobcovou flétnu, housle, ale také přednes básničky a celé divadelní představení v podání skupiny přípravné divadelní výchovy.

Blahopřejeme všem účinkujícím a těšíme se zase brzy na viděnou na koncertním pódiu!