Ukázka absolventských prací žáků výtvarného oboru ze třídy Libuše Novotné

Charlotte Chválová, 14 let

Alex Ekert, 15 let

Diana Enčevová, 14 let   

Mariana Kubešová, 15 let