Úplata za vzdělání

Podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovují výši úplaty na školní rok 2023/2024 takto:


platba za pololetí, ceny platné od 1. 9. 2023
Individuální výuka – hudební obor2100,-
Přípravné studium – všechny obory (do 7 let věku)1700,-
Hromadná výuka – taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor2000,-
Pěvecký sbor nebo souborová hra (jako hlavní obor)1000,-
Studium pro dospělé studující2500,-
Studium pro dospělé pracující9000,-

Uvedené částky platí vždy na jedno pololetí, splatnost je nejpozději do 15.9. (za 1. pololetí) a 15.2. (za 2. pololetí). Podklady k platbě obdržíte od hospodářky školy, není nutno psát ani volat. Variabilní symbol se každé pololetí mění.

Platbu proveďte pouze elektronicky.