Benefiční koncert v Chlumíně 29.9.2023

Benefiční koncert v Chlumíně
V pátek 29. září se v kostele Máří Magdalény v Chlumíně uskutečnil benefiční koncert, v jehož první
polovině vystoupili učitelé ZUŠ (Jan Buňata – trubka; Veronika Hálová – zpěv; Renata Fričová – klavír).
V jejich podání zazněly skladby klasiků jako P. J. Vejvanovský, C. Franck, S. Lyapunov, ale také J. Ježek
a H. Mancini. V druhé polovině koncertu se mikrofonu chopila zpěvačka Petra Janů. Výtěžek koncertu
bude věnován opravám chlumínské barokní památky.