Výsledky talentových zkoušek pro školní rok 2023/2024

TALENTOVÉ ZKOUŠKY – HUDEBNÍ OBOR – konané 6. a 8. 6. 2023

Ředitel školy rozhodl na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. takto:

Přijati:                   č. 50
  č. 51
  č. 52
  č. 53
  č. 54
  č. 55
  č. 56
  č. 57
  č. 58
  č. 59
  č. 60
  č. 61
  č. 64
č. 65
  č. 67
  č. 68
  č. 69
  č. 70
Nepřijati:  č. 62
  č. 63
  č. 66

Všem děkujeme za účast a s přijatými žáky se budeme těšit v září na viděnou!

ZUŠ Neratovice

TALENTOVÉ ZKOUŠKY – HUDEBNÍ OBOR – konané 16. a 18. 5. 2023

Ředitel školy rozhodl na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. takto:

Přijati:                   č. 3
  č. 4
  č. 5
  č. 6
  č. 7
  č. 8
  č. 9
  č. 10
  č. 11
  č. 12
  č. 15
  č. 16
  č. 17
  č. 18
  č. 19
  č. 20
  č. 21
  č. 22
  č. 23
  č. 34
  č. 35
  č. 36
  č. 37
  č. 38
  č. 40
Nepřijati:  č. 1
  č. 2
  č. 24
  č. 39

Všem děkujeme za účast a s přijatými žáky se budeme těšit v září na viděnou!

ZUŠ Neratovice