Výsledky talentových zkoušek LDO z 6. a 7. 6. 2023

ALENTOVÉ ZKOUŠKY – LDO – konané 6. a 7. 6. 2023

Ředitel školy rozhodl na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. takto:

Přijati:                   č. 1
  č. 2
  č. 3
  č. 4
  č. 5
  č. 6
  č. 7
  č. 8
  č. 9
  č. 10
  č. 90
  č. 100

Všem děkujeme za účast a s přijatými žáky se budeme těšit v září na viděnou!

ZUŠ Neratovice