Výsledky talentových zkoušek VO z 6. a 13. 6. 2023

TALENTOVÉ ZKOUŠKY – VO – konané 6. a 13. 6. 2023

Ředitel školy rozhodl na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. takto:

Přijati:                 č. 1
č. 3
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 33
Nepřijati:  č. 2 
č. 32

Všem děkujeme za účast a s přijatými žáky se budeme těšit v září na viděnou!

ZUŠ Neratovice