Obrazy žáků nově ve vestibulu Městského úřadu Neratovice

Výtvarný projekt

BARVA

„Vše je souvztažné a barva je souvztažná se světlem a tmou, s teplem a chladem, s prostorem a časem a jakýmsi způsobem i s hmotou. Jest souvztažná s city člověka, s láskou, hněvem, hrůzou a radostí, vášní a klidem – se všemi duševními stavy člověka a všeho života ve vesmíru.“

Jan Zrzavý

V projektu BARVA žáci vytvořili velké množství děl na vysoké úrovni. Z tohoto projektu vám představujeme kolekci prací z výtvarné řady Pablo Picasso.

V díle tohoto umělce hrála barva spolu s linií hlavní roli. Každý žák si vybral jeden portrét a pokusil se v podobném stylu namalovat zadaný výřez. Hlavním úkolem bylo správné rozvržení linií do formátu a míchání barevných tónů.

Pablo Ruiz Picasso byl španělský malíř a sochař a jednou z nejvýznamnějších osobností výtvarného umění 20. století. Společně s Georgesem Braquem je považován za zakladatele kubismu. Odhaduje se, že vytvořil asi 13 500 obrazů a skic, 100 000 rytin a tisků, 34 000 ilustrací a 300 skulptur a keramických děl.

vyučující Libuše Novotná

Základní umělecká škola v Neratovicích – výtvarný obor

(obrazy ze školního roku 2019/2020)