Vítězné obrázky – soutěž ČÍMTAČÁRA

Vítězné obrázky ve výtvarné soutěži ČÍMTAČÁRA:

1. místo v kategorii 13 – 16 let

Diana Enčevová 14 let – zákyně paní učitelky Libuše Novotné

2. místo v kategorii 6 – 8 let

Hubert Hradečný 7 let – žák paní učitelky Aleny Ježkové