MgA. Nikola Bartošová

Absolvovala Divadelní fakultu Akademie múzických umění obor činoherní herectví. Následně ukončila také studium pedagogiky na NIDV.V letech 2011 – 2017 byla členkou originálního pohybového divadla Veselé skoky. V letech 2013 – 2016 se podílela na vytváření koncertů pro děti PKF – Prague Philharmonia, kde ztvárnila hudebního skřítka Lupi. Je spoluzakladatelkou souboru Pohadlo, autorského divadla pro děti. Účastnila se několika akreditovaných kurzů v oboru taneční pedagogika (Konzervatoř Duncan Centre aj.) Do nedávné doby působila jako pedagog literárně-dramatického oboru v ZUŠ Stodůlky. Vedle herectví a pedagogiky se věnuje příležitostnému moderování (jazzové koncerty pro školy, ZUŠ open, Příběhy našich sousedů) a provedení koncertních melodramů. V současné době studuje obor Všeobecná zdravotní sestra v kombinovaném studiu.