Poděkování

Děkujeme JUDr. Stanislavu Macháčkovi, přednímu znalci a sběrateli moderního umění, za věnování většího množství rámů na obrazy, které jsme využili k prezentaci prací našich žáků v budově školy.


Děkujeme firmě ForCrane s.r.o. pana Jana Hlavatého za velkorysý finanční dar.


Děkujeme firmě BOOM VISION s.r.o., Obříství, manželů Štěpánkových, za velké množství materiálu pro žáky výtvarného oboru.


Děkujeme firmě PROFOTO VOSÁHLO NERATOVICE pana Lubomíra Vosáhla za poskytnutí významné slevy při nákupu potřeb pro naši školu a za nezištné poskytování prostoru na reklamní LED tabuli na střeše Společenského domu k prezentaci velkých akcí naší školy.


Děkujeme paní ing. Nataše Hnátkové, firma CORIUMTEX Blata, za sponzorský dar, díky kterému doplníme vybavení smyčcového oddělení.


Děkujeme firmě PROFOTO VOSÁHLO NERATOVICE pana Lubomíra Vosáhla za sponzorský dar v podobě několika desítek paspart, které využijeme pro žáky výtvarného oboru.


Děkujeme panu emeritnímu řediteli Základní umělecké školy v Neratovicích, panu Jaroslavu Kuželovi, i jeho synovi, panu Mgr. Jaroslavu Kuželovi ml., řediteli Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova, za množství notového materiálu i ostatních potřeb pro hudebníky, které nám oba pánové věnovali.


Děkujeme paní Ing. Petře Kubekové za hmotný dar v podobě pouzdra na violoncello.