Hudební obor

Obor hudební je základním oborem ZUŠ. Má čtyři předmětové složky: klavírní, dechovou, strunnou a pěveckou. V současné době vyučujeme hře na klavír, kytaru, dechové nástroje – zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, trubku, saxofon, trombon, hře na housle, kytaru, keyboard, akordeon, bicí nástroje a zpěv. Nedílnou součástí oboru je výuka hudební nauky, kde se děti seznámí se základy hudební teorie a historie vývoje hudby až po současnou muziku. Nabyté znalosti si žáci ověřují v žákovských orchestrech, při mnoha vystoupeních a koncertech.

Předměty hudebního oboru jsou: individuální výuka na hudební nástroj nebo zpěv, hudební nauka, sborový zpěv, komorní hra