Hudební obor

Hudební obor je základním pilířem výuky v naší ZUŠ, studuje zde více žáků, než v ostatních třech oborech dohromady. Má čtyři předmětové složky: klavírní, dechovou, strunnou a pěveckou. V současné době vyučujeme hře na klavír, kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru, hře na zobcovou i příčnou flétnu, klarinet, trubku, saxofon, trombon, hře na housle, violu i violoncello, mandolínu, ukulele, akordeon, bicí nástroje a sólový zpěv. Nedílnou součástí oboru je výuka přípravné hudební výchovy (PHV) a hudební nauky, kde se žáci seznámí se základy hudební teorie a historie vývoje hudby až po současnost. Nabyté znalosti a dovednosti si žáci ověřují při hře v žákovských souborech, orchestrech, při vystoupeních, koncertech a soutěžích.

Předměty hudebního oboru jsou: individuální výuka na hudební nástroj nebo zpěv, hudební nauka, sborový zpěv, komorní hra nebo hra v orchestru.

Vyučující: