Tematické plány LDO

  • účast na koncertech ZUŠ – (mimo jiné i Lidový koncert, Koncert malíčků – v případě otevření přípravné dramatické výchovy)
  • účast na ZUŠ Open Neratovice – před školou pouze pohybové divadlo anebo individuální přednes na mikrofon (kvůli nazvučení),
  • účast na ZUŠ Open na celorepublikovém festivalu ve Valdštejnské zahradě – v jednání
  • účast LDO na akcích Společenského domu Neratovice (spolupráce s Miroslavem Králem) – 13.11. 2023 v 18 h vernisáž k výročí 800 let od vytvoření prvních jesliček Františkem z Assisi, 1. adventní sobotu či neděli účast žáků před venkovními jesličkami při zahájení Neratovického adventu
  • účast na tematickém koncertu – Pohádkový/ filmový večer – moderování aj., Jiří Šlitr – moderování aj.
  • literární soutěž Artbotič – dle možností
  • účast na krajské soutěžní přehlídce LDO MŠMT a jiných divadelních přehlídkách – dle možností
  • spolupráce se ZUŠ Litoměřice -vzájemně si ukázat naši práci – v jednání
  • Lipové rezonance 2024 – Záverečný večer LDO v Divadle Lípa – červen 2024