Tematické plány VO

Výtvarný obor – oddělení paní uč. Novotné

Výtvarné projekty:

BOD, SKVRNA A MALÝ ORNAMENT

RYTMUS A ORNAMENT

VÝTVARNÝ JAZYK – PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Výtvarné soutěže:

Čímtačára

ParaCentrum Brno

Český svaz zahrádkářů – Kvetoucí zahrada

Výtvarný obor – oddělení paní uč. Mariášové

1. pololetí

Výtvarný projekt UMĚNÍ 2. pol. 20. stol.

Pop-Art výstava inspirovaná umělcem – Andy Warhol (v prostorách školy)

Účast na výtvarných soutěžích

2. pololetí

Výtvarný projekt HUDBA

Výstava pro soutěžní koncert

Výstava pro tematický koncert – Pohádkový/Filmový večer

Závěrečná výstava všech výtvarných projektů za školní rok 2023/2024

Účast na výtvarných soutěžích